Onze werkwijze

U kunt zich aanmelden via de telefoon, e-mail of via het aanmeldingsformulier op onze website. Ook kunt u natuurlijk bij één van onze praktijken naar binnen lopen.

Eerste afspraak

U ontvangt direct bij aanmelding of zo spoedig mogelijk daarna een oproep voor een intakegesprek.

Wat moet u meenemen:

  • verwijsbrief van de huisarts, of andere verwijzer, als u deze heeft
  • verzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs (ook voor uw kind onder de 14 jaar)

Heeft u geen verwijsbrief, dan kunt u toch een afspraak maken. U kunt dit dan aangeven bij de aanmelding.
Onze praktijk heeft directe toegankelijkheid ( DTL ) ,maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden dan de logopedie. Dit is te vinden in uw polisvoorwaarden.

Klik hier voor de zorgverzekeraars die DTL niet vergoeden

Wachtlijst

Wij hebben geen wachtlijst, tenzij u alleen op speciale dagen of tijden kan. Dit wordt direct bij aanmelding aan u doorgegeven

Onderzoek

De logopedist doet onderzoek n.a.v. uw vraag, stelt een diagnose en maakt een behandelplan.

Behandeling

Onze behandelingen duren meestal 3 tot maximaal 9 maanden.

Als het noodzakelijk is wordt de behandelduur aangepast.

Voor jonge kinderen geldt dat u , als belangrijkste persoon in het leven van uw kind, zo veel mogelijk aanwezig bent bij de behandeling.

Zo bent en blijft u precies op de hoogte en kunt u, ook thuis, uw kind goed helpen.

Afronding

Als het afgesproken doel behaald is, wordt de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer of huisarts gestuurd. U krijgt altijd een kopie, zodat u precies weet wat erover u of uw kind geschreven wordt 

Belangrijk: Klik hier voor informatie over de identificatieplicht in de zorg (dit geldt ook voor kinderen).

Klik hier voor onze praktijkfolder.

Samenwerking

Vaak komt het voor dat er naast logopedische problemen ook andere problemen aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld motorische problemen, sensorische informatieverwerkingsproblematiek, sociaal-emotionele problemen). Samenwerking met andere disciplines (kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, tandartsen enz.) biedt de mogelijkheid om behandelingen op elkaar af te stemmen. inAlmere Logopedie heeft goede contacten met andere disciplines en bijvoorbeeld consultatiebureaus.
Wij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met scholen.