Uiteraard willen wij u graag behandelen voor uw logopedische problemen. Helaas is er bij onze praktijk sprake van een wachtlijst. Dat betekent dat er pas over 1-4 maanden een eerste afspraak mogelijk is. Dit is afhankelijk van uw probleem, de locatie en uw beschikbaarheid.

U kunt natuurlijk bij andere praktijken informeren of daar wel eerder ruimte is om een behandeling te starten. Helaas hebben vrijwel alle logopedisten in ons land te maken met wachtlijsten voor cliënten. Mijn collega’s en ik hadden het graag anders gezien. U kunt ons helpen door een signaal aan uw zorgverzekeraar af te geven. Een voorbeeldbrief hiervan vindt u op hieronder. Zou u een kopie van dit bericht willen sturen naar de beroepsvereniging voor logopedisten via logopedie@nvlf.nl? Zij inventariseert hoe vaak dit voorkomt en bespreekt dit met de zorgautoriteit. Mogelijk kan er dan iets gaan veranderen.

U kunt bij uw zorgverzekeraar ook een verzoek voor zorgbemiddeling indienen. Een voorbeeldbrief hiervan en de telefoonnummers van de zorgverzekeraars voor zorgbemiddeling vindt u ook hieronder. Misschien kunt u dan ergens anders eerder worden geholpen. Als u toch graag bij ons wilt komen, kunt u zich gewoon aanmelden via ons patiëntenportaal. We zien elkaar dan op een later moment.

Stotteren

Voor kinderen boven de 8 jaar en voor volwassenen met een stotterprobleem hebben we op dit moment een behandelstop omdat de wachtlijst voor behandeling hiervan al ruim 6 maanden is. 
U kunt zich bij de volgende personen/instellingen aanmelden, zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van stotterproblemen.

brief voor zorgverzekeraar wachtlijst
zorgbemiddeling
telefoonnummers zorgbemiddeling