Verwijzing en Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

In de meeste gevallen vragen wij u om een verwijzing van uw (huis)arts.

Vanaf 1 augustus 2011 is het ook mogelijk om zonder verwijzing van uw (huis)arts naar logopedie te gaan (directe toegankelijkheid).

Folder over Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) van de NVLF.

Let op: niet elke verzekeraar vergoedt (volledig) de screening bij directe toegang. Wij adviseren u dit na te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar de screening niet (volledig) vergoedt, kunt u besluiten deze kosten zelf te betalen of aan uw (huis)arts een verwijzing te vragen voor logopedie.