Wendy Oostveen

Logopedist
Lid van de NVLF
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Specialisaties

Spraak- en taalontwikkelingsproblematiek

Ervaring

Wendy is in juli 2012 afgestudeerd aan de opleiding Logopedie in Rotterdam. Zij is daarna werkzaam geweest in verschillende vrijgevestigde logopediepraktijken. Sinds mei 2015 werkt Wendy bij InAlmere Logopedie. Naast logopedist is zij voorleesvrijwilligster bij De Bibliotheek / De Voorleesexpress.

E-mail

wendy @ inalmerelogopedie.nl
Let op: Haal de spaties weg om het emailadres te kunnen gebruiken. 

Opleidingen/cursussen

– Webinar “Dyslexie, wat is dat?” (2012);
– Webinar “Telelogopedie: kans of bedreiging?” (2012);
– Cursus “Myofunctionele Therapy in Theorie & Praktijk” (2013);
– Workshop “Vertelvaardigheden” bij AC Amsterdam (Koninklijke Kentalis) (2013);
– Capita Selecta-lezing “Afasie; waarom zoeken in en selecteren uit het lexicon zo lastig is” (2013);
– Cursus “Incura EPD” (2013);
– Minisymposium afstudeerprojecten Logopedie door Hogeschool Utrecht (2013);
– NVLF Workshop “Doelgericht en Smart: Hoe maakt de logopedist de behandeling transparant” (2013);
– Cursus “Hanencursus® Praten Doe Je met z’n Tweeën” (2013);
– Studiedag “TOLK 3: Ouderbetrokkenheid bij taaltherapie met TOLK voor taalontwikkeling” (2014);
– Cursus “Verbale Ontwikkelingsdyspraxie” (2014);
– Capita Selecta-lezing “De logopedische behandeling van kinderen met eet- en slikproblemen: wat weten we?  (2015);
– Cursus Eerste Hulp aan Kinderen GGD Kennemerland (2015).