Linda Herni

Logopedist en orthopedagoog
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Sinds september 2008 ben ik werkzaam als logopedist bij inAlmere Logopedie. Ik behandel voornamelijk kinderen met taalproblemen (waaronder TOS) en articulatieproblemen. Daarnaast houd ik mij bezig met meertaligheid, lees- en spellingproblemen en met de logopedische aspecten van dyslexie. Ook stotteren bij (jonge) kinderen heeft mijn interesse. Naast logopedist ben ik orthopedagoog met de specialisatie onderwijsleerproblemen.

Wat ik mooi vind aan het beroep van logopedist is dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen door met het kind zelf aan de slag te gaan, maar ook door het begeleiden en adviseren van ouders. Het is belangrijk een luisterend oor te bieden, kennis te nemen van verschillende culturele achtergronden en in een gezellige sfeer het beste uit kinderen te halen. Ik ben gedreven om samen met ouders (en kind) de beste oplossing te vinden voor de klacht en hulpvraag. Ik kijk daarbij niet alleen naar problemen en belemmeringen, maar vooral naar mogelijkheden en sterke kanten. Ook samenwerking met andere professionals is belangrijk. Mijn doel is dat kinderen succeservaringen opdoen, dat hun zelfvertrouwen groeit en dat het plezier in taal, praten en/of leren toeneemt.

Logopedie is maatwerk. Geen ouder, kind, hulpvraag of klacht is hetzelfde en iedereen denkt, reageert en leert anders. Dat maakt mijn werk interessant en uitdagend. Regelmatig volg ik cursussen om mijn kennis en vaardigheden uit te breiden en te verdiepen. Het vak logopedie blijft zich ontwikkelen, waardoor je (gelukkig) nooit bent uitgeleerd. Ik hoop mijn werk nog heel lang te kunnen doen en ik hoop dat ouders en kinderen met een positief en tevreden gevoel terugkijken op de behandeling.

Specialisaties

Spraak- en taalontwikkelingsproblematiek (waaronder TOS)
Lees- en spellingproblematiek (dyslexie)
OroMyofunctionele Therapie (OMFT)
Pedagogiek (leren, gedrag en opvoeding)

E-mail

linda @ inalmerelogopedie.nl
Let op: Haal de spaties weg om het emailadres te kunnen gebruiken. 

Opleidingen/cursussen

– Spel in de Logopedie (2021)
– Logopedische begeleiding bij niet of nauwelijks sprekende kinderen (interne cursus, 2021)
– Train de Trainer – Executieve Functies (2021)
– Werken met Fonolog (2021)
– Update TOS (2020)
– Dyslexiebehandelaar in het voortgezet onderwijs (VO) (2018);
– Bedrijfshulpverlening , ehbo , reanimatie/AED (2017);
– Workshop Taal in Blokjes (2017);
– Toolkit Begrijpend lezen (2016);
– Workshop PROMPT (oefenen techniek) (2015);
– Logopedische Aspecten bij Meertaligheid (2014);
– Orthopedagogiek (masteropleiding, cum laude afgestudeerd) (2014), specialisatie Onderwijsleerproblemen;
– Interne opleiding voor het behandelen van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie bij het ABC te Amsterdam (2014);
– Jonge Stotterende Kinderen (inclusief Oraal Motorische Training) (2013);
– Symposium Goede Zorg bij Zorgen over Voeding (2013);
– Pedagogische Wetenschappen (2012), afgestudeerd als pedagoog;
– Interne Auditor (ISO 9001 norm) (2012);
– Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling (2012);
– Workshop TOLK voor Taalontwikkeling (2011);
– PROMPT (interventie techniek) (2011);
– Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) van Marion Blank (2010/2011);
– Cursus/Workshop ‘Niet 1 therapie voor jonge onverstaanbare kinderen’ (2010);
– Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) (2010);
– Kinder EHBO (2009);
– Oro-myofunctionele therapie (OMFT) (2009);
– Therapie bij Stemstoornissen (2009);
– Capita Selecta Lezing: ‘Broddelen diagnosticeren en behandelen’ (2008);
– Capita Selecta Lezing: ‘Stottersymptomen en stottergedrag – een individuele instrumentele aanpak’ (2008).