Jacqueline Kerssens

Logopedist/praktijkhouder
Lid van de NVLF en Qlogo
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Specialisaties

Spraak- en taalontwikkelingsproblematiek
Préverbale logopedie
Logopedie bij de ziekte van Parkinson
Dysfagie
Stemstoornissen
OroMyofunctionele therapie (OMFT)

Ervaring

Jacqueline is in 1994 afgestudeerd als logopediste en is destijds op de neurologische afdeling van een ziekenhuis werkzaam geweest. Naast het werken in de vrije vestiging, heeft zij ook gewerkt in een verpleeghuis. Sinds 1999 werkt Jacqueline bij inAlmereLogopedie (praktijkhouder, samen met Lisette van der Velpen).

E-mail

jacqueline @ inalmerelogopedie.nl
Let op: Haal de spaties weg om het emailadres te kunnen gebruiken. 

Opleidingen/cursussen

– Logopedie en meertaligheid;
– Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen;
– Symposium eten-nee;
– Refluxworkshop Almere;
– Studiedag Dysfagie NVLF;
– Logopedie en Downsyndroom;
– Opleiding kwaliteitskringbegeleider NVLF;
– Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL);
– Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT);
– Introductiecursus Sensorische Informatieverwerking;
– Totale communicatie/communicatieprofielen en plannen;
– PLVT (Pitch Limiting Voice Treatment);
– Basisopleiding ParkinsonNet Therapeut;
– Parkinsonsymposium Amsterdam;
– BHV;
– Kinder EHBO;
– Basiscursus dyslexie (2013);
– Verdiepingscursus OMFT (2014).