Debby Bakker

Logopedist
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Debby is in 1994 afgestudeerd als logopedist. Zij heeft ervaring in het basis- en (voorheen) speciaal onderwijs en in de vrije vestiging. Sinds 2002 werkt zij bij inAlmere Logopedie.

Specialisaties

Spraak- en taalontwikkelingsproblematiek
Préverbale logopedie
Kinderneurorevalidatie
Sensorische Integratie Therapie
Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT)

E-mail

debby @ inalmerelogopedie.nl
Let op: Haal de spaties weg om het emailadres te kunnen gebruiken. 

Opleidingen/cursussen

– N.D.T. cursus kinderen (voorheen Bobath);
– Sensorische informatieverwerking: Anders kijken naar kinderen, basismodule;
– Sensorische informatieverwerking: Anders kijken naar kinderen, behandelmodule;
– Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT);
– PROMPT (interventie-techniek);
– Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen II;
– Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL);
– DGM: Denkstimulerende Gespreksmethodiek;
– Symposium: Slikstoornissen;
– Symposium: Slikken in etappes; diagnostiek en therapie bij kinderen in de verschillende slikfases;
– Cursus Totale Communicatie en Weerklankgebaren;
– Cursus Totale Communicatie/ Communicatie profielen/-plannen;
– Symposium: Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen;
– Symposium: Het jonge kind met een eetstoornis;
– Verdiepingscursus “Kinderneurorevalidatie/logopedie” (voorheen Mueller);
– ComVoor;
– Workshop PROMPT (oefenen techniek) (2015).