Aydin Taghipour Fard

Logopedist

Mijn naam is Aydin Taghipour en ben sinds mei 2018 werkzaam als all-round logopedist bij Logopediepraktijk InAlmere. Ik werk op twee locaties van de praktijk: Almere Haven en Audioweg (Kinderworld) en ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik behandel voornamelijk taal/spraakproblemen en afwijkende mondgewoonten. Tevens behandel ik ook kinderen/volwassenen die stotteren, stemproblemen hebben, moeite hebben met executieve functies, begrijpend lezen en lees- en spellingsproblemen. Ik heb affiniteit met kinderen, maar ook met volwassenen/ouderen met neurologische aandoeningen. Gedurende mijn opleiding (2012-2016) heb ik een minor gedaan in Afasie, Dysarthrie en Dysfagie.

Tijdens de behandeling, vind ik het leuk om mijn creativiteit te laten zien. Tekenen is dan ook een hobby van mij. Het is belangrijk dat kinderen met plezier geholpen kunnen worden, dan staan ze het meest open om dingen te leren. Het leuke aan het werken binnen een vrije vestiging, vind ik de diversiteit. Geen persoon, hulpvraag en problematiek is gelijk, waardoor ik het een uitdaging vind om bij ieder cliënt het beste naar boven te halen. Niet alleen een goede begeleiding van het kind, maar ook van de ouders vind ik belangrijk en uitdagend. Daarnaast is afstemming tussen ouders en de leerkrachten van groot belang en ik probeer hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er in de klas wordt aangeboden. Bovendien is er nauw contact met andere disciplines als huisarts, cb-arts en IB-er.

Specialisaties

Om mijn logopedische kennis en kunde optimaal te houden, volg ik na- en bijscholingen. Tevens ben ik lid van een kwaliteitskring. Ik heb de cursus oro-myofunctionele therapie (omft) gevolgd, zodat ik kinderen en volwassenen hulp kan bieden op het gebied van afwijkend mondgedrag.

-mail

aydin @ inalmerelogopedie.nl
Let op: Haal de spaties weg om het emailadres te kunnen gebruiken. 

Opleidingen/cursussen

– Dag van de Logopediewetenschap (2015)
– Capita Selecta-lezing: De logopedische behandeling van kinderen met eet- en slikproblemen: wat weten we?
– Alumnidag opleiding Logopedie
– Basiscursus Oro-myofunctionele therapie (OMFT) (2017)