Woordenschat en de grote vakantie

Nog een paar weken en dan begint voor de leerkrachten en de leerlingen het genieten van onze welverdiende vakantie. Een bekend gevolg hiervan is dat de leesvaardigheid van veel kinderen terugloopt. Ook zijn er kinderen die de expliciet aangeboden woorden na de vakantie grotendeels zijn vergeten. Juist voor deze leerlingen is het belangrijk dat er aandacht blijft voor lezen en voorlezen. Niet alleen de technische leesvaardigheid blijft hierdoor op peil maar via het lezen worden ook veel nieuwe woorden geleerd.Deze links kregen wij doorgestuurd en willen wij graag met jullie delen!

Zo lezen leerlingen ook in de zomervakantie met plezier door – Leraar24    Vakantielezen (vakantie-lezen.nl)