Wat is Broddelen?

Broddelen is een stoornis in het spreken en de taal. Je herkent broddelen  aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een hoog spreektempo, een zwakke formulering, het ineenschuiven van woorden, bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van ’televisie’. Ook stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn signalen van broddelen.

Broddelen kan samen gaan met hyperactiviteit en een slechte concentratie, dit hoeft echter niet. De luisteraar zal de persoon die broddelt vaak slecht verstaan en reageren met: “Wat zeg je?”. De spreker merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij weet niet precies wat.

Broddelen is een stoornis in de communicatie.

Bij broddelen zijn er vaak ook problemen in het lezen en schrijven. De problemen die in het spreken voorkomen, zijn ook zichtbaar in de schriftelijke taal. De schriftelijke taal en uitvoering wordt vaak omschreven als “rommelig en chaotisch”

Doordat er herhalingen van woorden en klanken zijn lijkt het broddelen soms op stotteren. Een verschil met stotteren is dat de broddelaar zijn herhalingen en onduidelijkheden in het spreken niet altijd opmerkt, de stotteraar meestal wel.

De oorzaak van broddelen ligt aan een onvoldoende rijping van het centraal zenuwstelsel. Op latere leeftijd kan broddelen iemands carrière nadelig beïnvloeden, wanneer er hogere eisen aan de spreekvaardigheid gesteld worden. Dit geldt dan vooral voor mensen die broddelen en een spreekberoep hebben, zoals verkoper.

Wat doet een logopedist bij broddelen?

De logopedist doet onderzoek naar het broddelen. Dit kan pas vastgesteld worden na het 10e jaar. De logopedist onderzoekt de spreekvaardigheid, het spreektempo, de mogelijkheid om nauwkeurig lange woorden en zinnen te produceren. Tevens kijkt de logopedist naar het schriftelijke taalgebruik.

Behandeling van broddelen

Kinderen die broddelen worden in eerste instantie behandeld door een logopedist. In een later stadium kan een remedial teacher ingeschakeld worden, als er ook problemen zijn met de schoolse vaardigheden.

Bij (jong)volwassenen richt de behandeling zich vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, het doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.