Logopedie voor kinderen

inAlmere Logopedie behandelt logopedische problemen bij kinderen. Maakt u zich zorgen over het spreken of de taal van uw kind? Heeft uw kind op school problemen met taal? Heeft uw kind moeite met lezen en schrijven? Vindt uw kind het moeilijk om een verhaal duidelijk te vertellen. Begrijpt uw kind vaak niet wat de bedoeling is? Durft uw kind niet te praten? Stottert of hapert uw kind? Herkent u uw kind in één van onderstaande problemen? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.

Spraak/spreken

uw kind is moeilijk te verstaan
uw kind kan bepaalde letters niet goed uitspreken
Uw kind slist of heeft altijd zijn mond open
Uw kind slikt delen van een woord in
Uw kind stottert of hapert

Taal

Uw kind kan moeilijk een verhaal vertellen
Uw kind begrijpt vaak niet wat de leerkracht of u vertelt
Uw kind kent niet zoveel woorden
Uw kind maakt te korte zinnen of zinnen die niet goed lopen.
u twijfelt of de taalontwikkeling van uw kind wel goed verloopt

Meertaligheid

U twijfelt of de Nederlandse taal wel goed verloopt
U merkt dat uw kind zijn moedertaal niet makkelijk gebruikt
U weet niet of er problemen zijn als gevolg van meertaligheid

Lezen en schrijven

Uw kind komt moeilijk tot snel lezen
Uw kind begrijpt niet wat er gelezen wordt
Uw kind blijft lang spelfouten maken
uw kind kan op papier geen goed verhaal maken

Wij behandelen o.a.

Wij behandelen ook baby’s en volwassenen

LOGOPEDIE VOOR BABY’S EN PEUTERS

Heeft u vragen? Stel ze hieronder.  Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op.

    Voor aanmelden, vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen, https://www.inalmerelogopedie.nl/intramed/?actie=patientinschrijven.    Kies hier een locatie, meerdere keuzes zijn mogelijk: