Ook dit jaar, op 20 april 2018 , heeft onze praktijk opnieuw de vrijwillige kwaliteitstoets voor logopedisten voor 100% behaald. Dat betekent dat onze dossiervorming en ons logopedisch handelen kritisch is bekeken door  een extern bureau ( HCA)
We zijn er trots op !
Onze praktijk is daarmee al vanaf 2012 continu gecertificeerd.