Kwaliteit

inAlmere Logopedie heeft de vrijwillige kwaliteitstoets voor logopedisten gehaald. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen die gesteld kunnen worden , zoals het maken van duidelijke doelen en het goed vastleggen van alle stappen tijden de behandeling.

Alle logopedisten van inAlmere Logopedie staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De logopedisten van onze praktijk hebben of ontwikkelen hun eigen specialisatie. Iedereen volgt dan ook regelmatig na- en bijscholing. Onder Team kunt u per logopedist bekijken welke cursussen en opleidingen er gevolgd zijn en wat de specialisaties zijn.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd  middels de WGBO ( wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) Iedere logopedist heeft geheimhoudingsplicht en zonder uw toestemming worden er geen gegevens verstrekt aan anderen, met uitzondering van uw verwijzer. Ons privacyreglement vind u hier.

Klachten

Onze praktijk is aangesloten bij de WKKGZ
Heeft u een klacht over uw logopedist en u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met Lisette van der Velpen ( praktijkhouder). Zij zal samen met u en de behandelend logopedist naar oplossingen zoeken. Lukt dat niet, dan kunt u altijd contact opnemen met de klachten en geschillenregeling paramedici  www.logopedie.nl/paginas/openbaar/klachten meer informatie vindt u op www.klachtenloketparamedici.nl.

Meldcode huiselijk geweld

Een logopedist kan te maken krijgen met ( vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling. Logopedisten zijn volgens de wet verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld.
Onze praktijk maakt gebruik van de meldcode die door onze beroepsvereniging is opgesteld www.nvlf.nl/paginas/openbaar/vakgebied/wet-en-regelgeving/meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld

Samenwerking

Vaak komt het voor dat er naast logopedische problemen ook andere problemen aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld motorische problemen, sensorische informatieverwerkingsproblematiek, sociaal-emotionele problemen).

Samenwerking met andere disciplines  (kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, tandartsen enz.) biedt de  mogelijkheid om behandelingen op elkaar af te stemmen. inAlmere Logopedie heeft goede contacten met andere disciplines, scholen, peuterspeelzalen, consultatiebureaus en Almeerse instanties.

 

Heeft u vragen? Stel ze hieronder. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op.

    Voor aanmelden, vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen, https://www.inalmerelogopedie.nl/intramed/?actie=patientinschrijven.    Kies hier een locatie, meerdere keuzes zijn mogelijk: