We volgende de landelijke ontwikkelingen op de voet. Op dit moment mogen we nog steeds zorg geven op de vestigingsadressen.

Vandaag en morgen zijn ALLE behandelingen afgezegd, zodat we tijd hebben om maatregelen te nemen die nodig zijn.

Deze brief wordt morgen naar alle ouders gestuurd:

Beste cliënten en ouders/verzorgers van cliënten,

Nu het coronavirus zich ook in Nederland verder verspreid, willen wij als praktijk passende maatregelen nemen. Al eerder hebben we laten weten de algemene hygiëneregels en de adviezen van het RIVM te volgen.

Maatregelen:

  • De wachtkamer wordt leeg. We halen speelgoed en boekjes weg.
  • Wij vragen u om (indien mogelijk) broertjes en zusjes thuis te laten of anders een stukje met ze te gaan lopen tijdens de behandeling.
  • We vragen u zoveel mogelijk op tijd te komen, zodat u meteen aan de beurt bent voor behandeling en niet in de wachtkamer hoeft te wachten.
  • Behandelingen duren 20 tot 30 minuten (uitgezonderd de 1-uursbehandelingen), afhankelijk van het probleem. Er wordt tussen de behandelingen door voldoende tijd genomen om handen te wassen en de gebruikte spullen schoon te maken.

Ook komen cliënten elkaar minder tegen in de praktijk en in de wachtkamer.

  • Als u of uw kind zich ziek voelt of verkoudheidsklachten heeft, vragen wij u dit TIJDIG te melden per mail of telefonisch. Natuurlijk om een verzuimnota te vermijden, maar ook om de mogelijkheid van logopedie op afstand (telelogopedie) te bespreken.

Logopedie op schoollocaties zal  tijdelijk plaatsvinden op onze vaste behandellocaties (Almere-Haven, Danswijk, Kinderworld/Audioweg) of via telelogopedie.

Hoe gaat telelogopedie?

  • Wij maken met u een afspraak.
  • U zorgt dat u klaar zit achter uw computer (met webcam)/laptop/tablet of telefoon (met uw kind en eventueel de oefeningen van die week). Het liefst in een rustige ruimte.
  • U krijgt van ons via de mail een link die u kunt aanklikken. Dan hebben we een beveiligde verbinding en kunnen we starten. U hoeft niets te installeren en de link werkt op alle apparaten.
  • De behandeling zal niet verlopen zoals anders, omdat we geen direct contact hebben. Ook voor ons is het nieuw, dus we gaan het met elkaar proberen.
  • De behandeling duurt korter, omdat we verwachten dat we meer oefeningen zullen moeten delen of sturen en dat moet ook worden klaargezet/voorbereid.

Telelogopedie kan niet voor iedereen ingezet worden. Dit hangt af van het probleem van u of uw kind. Uw logopedist kan inschatten of het een vorm is die past voor u of uw kind.

We hopen op uw begrip. Met elkaar willen wij ervoor zorgen dat de behandelingen zoveel mogelijk door kunnen gaan.

Mocht er ander nieuws zijn of andere adviezen, dan passen wij onze maatregelen natuurlijk weer aan.

Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden